8 Mart Kapsamında Antalya kadın platformunun Yaptığı “Laiklik ve Kadın” paneli 16 Mart cumartesi saat 14.oo te TTB konferans salonunda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Prof Dr Nursel Sahin nin yaptığı panel Prof Dr .Özlem Şahin Güngör’ün “Eşitlik İçin Bir Mütabakat Zemini Olarak Laiklik” başlıklı konuşması ile başladı.

Av. Zeliha Şengöz “Türk Medeni Kanunu’nu 2001 Değişikliğine Götüren Kadın Hareketi ve
Kazanımlarımız” adlı sunumunun ardından Av. Sevgi Göksel Kumbul “Kadının Soyadı” başlıklı sunumunu yaptı.

Son konuşmacı Bağımsız Feminist Hülya Osmanoğlu “Osmanlı$dan Günümüze Kadın
Hareketi” başlıklı sunumunun ardından kısa bir söyleşi ile etkinlik sona erdi.