Antalya kadın danışma merkezi ve Dayanışma Derneği düzenlediği Kadınlar nasıl bir kent istiyor konulu panel 2 Mart 2024 günü Antalya Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Moderatörlüğünü ya da kolaylaştırıcılığını Nigar Duru’nun yaptığı panelde avukat Nagihan bulduk kadınların Özellikle akşam Gece saatlerinde ulaşımda önemli sıkıntılar çektiğini belirtti.

Kadınların Güvenlik sıkıntısı çekmemesi özgürce hareket edebilmesi için Sokaklar ve parklar gibi toplu alanların iyi aydınlatılması nın önemli olduğunu vurguladı.

Kadınların şiddetten uzaklaşmak amacıyla geçici olarak barındıkları sığınma evlerinin adresini ve bilgilerinin gizli tutulmasının çok önemli olduğunu sığınma evlerinin ilk adım ve kadın danışma merkezlerinin sayısının artırılmasının kadın ve çocuklarının ihtiyaçlarına göre düzenlenerek gerekli psikolojik hukuksal ve maddi ve benzeri desteklerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Dr Mehtap Türkay Antalya ve Türkiye’de sağlıklı yaşamı ilgilendiren konuları istatiksel verilerle sundu.

Planlama yapılırken kadınların ve kız çocuklarının gerçek ihtiyaçları aciliyet durumları göz önüne alınmalı ve onları güçlendirmek amaçlanmalıdır dedi.

Sağlığın sadece bedensel iyilik haliyle tanımlanamayacağını bedensel ruhsal ve sosyal iyilik haliyle bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtti sağlığın hiçbir ayrım yapılmaksızın herkesin temel Hakkı olduğunu bunun için sosyal devlet sosyal belediyecilik anlayışı ile ele almanın önemini vurguladı koruyucu tedavi edici ve esenlendirici(rehabilite edici) sağlık hizmetlerinin her bireyin kolayca yararlanabileceği ulaşılabilir ve ücretsiz ya da düşük ücretlerle sunulması gerektiğini söyledi.

Cinsel sağlık ve aile planlaması konusunda bilgilendirmenin doğum kontrol araçlarının ücretsiz sağlanmasının toplum açısından da önemini belirtti.

Uzun yıllar kültür sanat organizasyonu alanında emek veren Hülya Özyol ise sanatçı kadınların sanatseverlerle buluşturulmasının çok değerli olduğunu sanatın iyileştirici gücünden tüm toplumun yararlanabilmesi için şehirin her yerine yaymanın ve ulaşılabilir olmasının gerekliliğini vurguladı.

Sanat kültür organizasyonları yerel nüfus çeşitliliği dikkate alınarak halkın benimseyebileceği konuları içermeli Yerel sanat kültür faaliyetleri desteklenmelidir Ayrıca kadınların evden rahatça çıkabilecekleri kolay ulaşım sağlayabilecekleri saatlerde düzenlenebilir dedi.