Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

Resmî Gazete, 20 Mart 2012  SALI,   Sayı : 28239   KANUN Kanun No: 6284, Kabul Tarihi: 8/ 3/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar Amaç, kapsam ve temel ilkeler MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere [...]