Birbirine karşıt gibi duran kent ve tarım kavramları artık birlikte kullanılıyor ve yeni gelişmeleri bize anlatıyor. Gelişmişlik ölçütü olan kentin kırdan koparılması, ayrılması ancak beslenmesini yine kıra borçlu olması, kırsal sayesinde yaşamını sürdürebilmesi yeni çevresel sorunlarla birlikte tartışılır olmuştur. Çünkü dünyada azalan tarımsal üretimin artık doyabilmek için kentlerde de yapılabilir hale gelmesi, ekolojik yaşamın bir parçası olduğumuzun kabulüyle birlikte, kentsel tarımsal alanların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bugün bahçeler, balkonlar, saksılar, küçük araziler, ekolojik mimari ile birlikte gelişen tasarımlar, teraslar, çatılar, kentte de tarımın yapılabildiğini göstermekte ve hızla gelişen bostanlar ülkemizde de çoğalmaktadır.  Öte yandan iklim değişikliği ve çevresel sorunlara cinsiyet perspektifinden baktığımızda, kadınları ön planda tutan bir düşünce ekolü var: ekofeminizm. Temel olarak, ekofeminizm gezegene verilen ciddi çevresel zararla; kadınların baskılanması arasında ciddi bir ilişki görür. Anti nükleer hareketle birlikte 1974’te Françoise d’Eaubonne tarafından kadınların dünyayı kurtarmak için önderlik edeceği ekolojik devrimin adı olarak da anılmaktadır. Bedenimiz ve cinselliğimizle ilgili kararlarımızı denetleyen ve çok sayıda  tahakküm ve devlet gücüne ihtiyaç duyan ataerkil zihniyete karşı gelişmiş bir ideoloji de diyebiliriz.

İşte,  Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Temsilciliğini yıllardır yürütmüş olan Yıldız Temürtürkan’ın önermesi üzerine bir panel yapmaya karar verdik. European Federation of City Farms (Avrupa Kent Çiftlikleri Federasyonu) başkanı Norveç’li İngeborg Tangeraas ve Yönetim kurulundan Paula ile Çiftçi-sen den Özlem Işıl bizleri kırmadılar. Birlikte “Ekoloji, Kadınlar ve Ekofeminizm” başlıklı bir panel düzenliyoruz. Bu konularda çalışan İngeborg aynı zamanda dünyaca ünlü Via Campasina’nın (Uluslararası Köylüler Hareketi) bir üyesidir ve “Gıda Egemenliği”  kavramının yaratıcısı ve ortaya atanlarındandır. Katkılarının çok önemli olduğunu düşünüyor ve Teşekkür ediyoruz.

Gülser ÖZTUNALI KAYIR