Feminist Kuram

Temel kavramlar ve Güncel Tartışmalar

 

Yürütücüler
Berna Zengin ArslanAlev Özkazanç

Amaç-İçerik
Bu etkinlikte, ilk dönemlerinden itibaren öne çıkan temaları etrafında feminist kuram tartışılacaktır. Feminizmin tarihiyle başladığımız etkinliğin ilk kısmında kadın hareketinin talepleri ve örgütlenmesi ile feminist düşüncenin ortaya çıkışı bir tarihsellik içinde anlatılacak, feminizmin diğer toplumsal ve siyasal hareketlerle etkileşiminin ana hatları çizilecek. Bu çerçevede ataerkillik kuramı ve daha sonra tartışılmaya başlanan queer kuram incelenecek. Daha sonra feminizmin merkezine alarak sorguladığı annelik, erkeklik, eril bilme biçimleri konularına odaklanılacak, feminist kuramın eleştirel düşünce ve felsefeye katkılarının üzerinde durulacaktır. Son dönemde özellikle tartışılan posthümanizm ve yeni mateyalizm konularına ek olarak, özellikle günümüzde önem kazanan kimlik tartışmaları, yükselen muhafazakarlık ve ‘cancel culture’ gibi temalar çeşitli boyutlarıyla incelenecektir.

Bu etkinliğin fikri, geçen yıl Bilimler Köyü’nde açtığımız ‘Feminist senaryo nedir? Nasıl yazılır?’ temalı etkinliğimizde yaptığımız zevkli ve merakımızı besleyen tartışmalardan doğdu. Bu zengin deneyimi bu yıla da taşımak amacıyla, ilk gün derslerimizi feminist film atölyesi ile birlikte yapacak, ikinci günden itibaren ayrılacağız. Ancak, Köyün güzel akşamlarında yemek sonrası sohbetlerimize devam edecek, 2 akşam da hep birlikte temamıza uygun filmler izleyip, tartışmalar yapacağız. Son olarak 5. Gün öğleden sonra tekrar bir araya gelip tartışmalarımızı ortaklaştıracağız.

Kontenjan
10

Ücret
Etkinlik katılımcıları çadırda kalır, yedi gün dört öğün yemek, temel ihtiyaçlar hepsi dahil 5.900TL’dir (Nisan ayı sonrasında fiyat artışı olabilir).

Ek Hazırlık
Zorunlu olmayan okuma önerileri:
Donovan, Feminist Teori
Bryson, Feminist Politika Teorisi
Weeks, Cinsellik
A Jagose, Queer Teori
A Fausto-Sterling, Cinsiyet Bilmecesi ve Bilimi
Adrienne Rich- Of woman born
Haraway- Cyborg Manifesto

Detaylı İçerik

1.Gün
Sabah: Feminizmin Tarihi ve Feminist Düşünce 1
Öğleden Sonra: Feminizmin Tarihi ve Feminist Düşünce 2

2.Gün
Sabah: Feminist politika kuramı ve Ataerkillik
Öğleden Sonra: Tartışma oturumu (ilk 3 oturumdaki konular üzerinden katılımcılarla bir tartışma yapılacak)

3.Gün
Sabah: Toplumsal cinsiyet, cinsiyet ve cinsellik
Öğleden Sonra: Erkeklikler

4.Gün  TATİL

5.Gün
Sabah: Annelik
Öğleden Sonra:  Feminist Senaryo etkinliğiyle ortak tartışma ve paylaşım oturumu

6.Gün
Sabah: Feminist Epistemoloji ve Bilim, Teknoloji ve Toplumsal Cinsiyet
Öğleden Sonra: Psikanalitik feminism ve kapanış değerlendirmesi

7.Gün
Değerlendirme, Köyden ayrılış