1990’da kurulan Avrupa Kadın Lobisi (AKL), kadın örgütlerinin Avrupa Birliği’ndeki en büyük şemsiye kuruluşudur. Avrupa’daki 2000’den fazla kadın örgütü, bünyesi altında bulunmaktadır. AKL sekreteryası Brüksel’de bulunmaktadır.

Amaçlar ve Çalışma Şekli

AKL’nin misyonu, kadın ile erkek arasındaki eşitliği sağlamak; kadına karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak; kadının insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamak; kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak ve son olarak bütün AB politikalarında cinsiyet eşitliğinin dikkate alınmasını garantilemek için birlikte çalışmaktır. AKL temel olarak AB kurumlarıyla (Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Bakanlar Konseyi) çalışmaktadır.

Üyelik ve Üyelik Koşulları

AKL üyelik temelli bir örgütlenmedir. AKL çok geniş ve çeşitli kadın sivil toplum örgütlerini bir araya getirir. Şu anda 2000’den fazla üyesi bulunmaktadır. AKL’de 4 üyelik kategorisi vardır: tam üyeler (ulusal üye örgütler ve Avrupa genelindeki üye örgütler), sınırlı üyeler, bireysel destekleyici üyeler ve destekleyici örgütler.

İletişim

Adres: 18, rue Hydraulique
1210 Brussels
Tel: +32 2 217 90 20
Faks: +32 2 219 84 51

E-posta: ewl@womenlobby.org

Web Sayfası: www.womenlobby.org