Kâmile Yılmaz

Antalya Kadın Platformu, sivil toplum örgütleri ve bağımsız kadınlar toplanarak eylemleri gerçekleştirdiler. 8 Mart saat 16.00’da Attalos Heykeli’nin önünde basın açıklaması yapıldı. Katılım oldukça kalabalık ve coşkuluydu. Basın açıklamasında; kadınlar taleplerini, öfkelerini, isyanlarını dile getirdiler. Bu doğrultuda sloganlar attılar. Her şeye karşın yüzlerinde, devrimci bir eylem olan gülümseme vardı.

Basın açıklamasının sonunda geleneksel Feminist Gece Yürüyüşü’ne katıldılar. Hadriyanus Kapısı’nın önünde yapılan mitingten sonra Karalioğlu Parkı’na doğru, yine sloganlarla yürüyerek, coşkulu bir eylem gerçekleşti. Her zamankinden daha kalabalıktı.

8 Mart, mesai günü olduğundan bu yıl 9 Mart’ta miting ve yürüyüş kararı alındı. 8 Mart cumartesi saat 15.00’te Aydın Kanza Parkı’ndan, Cumhuriyet Meydanı’na doğru oldukça kalabalık bir yürüyüş gerçekleşti. Geçen yıldan çok daha fazla kişi ve kurum katıldı. Sloganlar, zılgıtlar eşliğinde meydana girildi. Yine talepleri, isyanı, öfkeyi dile getiren konuşmalardan sonra halaylar çekildi.

2024, 8 Mart eylemi coşkuyla tamamlandı.

BİLDİRİ METNİ:

8 Mart 1857’de Newyork’lu 40 .000 dokuma işçisi kadının “eşit işe eşit ücret” talebiyle canları pahasına gerçekleştirdiği direnişin 167.yılında yine işyerlerinden, evlerden, kampüslerden çıkıp emeğimizi ve yaşamımızı savunmak için alanlarda, meydanlarda ve sokaklardayız.

Dünyanın dört bir yanında erkeklerin çıkardığı savaşlar yüzünden hayatlarımızı kaybediyoruz. Göç yolları kadınların ölüm yolları olurken kalanlar yoksulluğun yanında tacize, tecavüze maruz kalıyor.

Savaşları çıkaranlar her gün milyonlarına milyon katarken, bizlerin evinde boş tencereler kaynamaya devam ediyor. Okullarımıza gidecek, sokağa çıkacak yol parası bulamıyoruz.

Bu coğrafyada, Filistin’de, Rojava’ da olduğu gibi emperyalistlerin işgalci politikaları sonucu savaşlarda yoksul halklar, kadınlar, çocuklar ve Lgbti+’ lar katlediliyor. Sadece savaşlarla değil ekolojik yıkımlarla,rant odaklı kentleşmeyle yaşam alanlarımız, hayatlarımız yok edilirken sorumlular elini kolunu sallayarak yeni katliamların hazırlığına girişiyor.

Bugün faşist AKP-MHP iktidarı kadın kazanımlarına karşı top yekün saldırırken nafaka hakkımızı, hayatlarımız için güvence olan 6284 sayılı kanunu, sendikalaşma, örgütlenme, nitelikli barınma hakkımızı gasp etmeye çalışıyor. Erkek devlet, kadına yönelik işlenmiş suçları meşrulaştırıp şiddet faillerini korurken hakları ve kazanımları için mücadele eden  muhalif, sosyalist ve kürt kadınlar işkenceyle gözaltı ve uzun tutuklamalara maruz kalıyor.

Patronlar bizi ucuz işgücü olarak görüyor, emeğimizi yok sayıyor. Haklarımızı istediğimiz, sendikalaştığımız için işten çıkarıyor. Bize dayatılan yoksulluğa ve emeğimizin yok sayılmasına karşı kadınlar sessiz kalmıyor. Agrobay’ da, Özak’ da, Sputnik’ de, Burda Bebek’ de ve sayamayacağımız birçok fabrikada emeğine sahip çıkan ve direnen kadınları selamlıyoruz.

Ülkemizde  bir milyonu aşkın ev işçisi çalışıyor, bunların yüzde sekseni kayıt dışı, sigortasız.  İş güvenliği olmadığı koşullarda birçoğu ölümle sonuçlanan iş kazaları yaşıyor. Yasalarda işçi olmadıkları için yaşadıkları kazalar, iş kazası kapsamına alınmıyor. Ev işçilerine insana yakışır iş sözleşmesi İLO C 189 bir an önce imzalanması için birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.

2023 yılında 315 kadın katledildi. Bu kadınların 28’inin çantalarında koruma kararları vardı.Yine 2023 yılında 248 kadının ölümü “şüpheli” olarak kayıtlara geçti. Veriler bize, kadınların en çok yakınındaki erkekler tarafından katledildiğini gösteriyor. Kadına yönelik şiddetin failleri, hep en yakınımızdaki erkekler oluyor, babalar,abiler,eski eşler,sevgililer,akrabalar…Kadınların en çok katledildiği yer ise evler oluyor. Sadece 24 saat içinde  8 kadının katledildiği bir ülkede hiçbirimiz güvende değiliz.

Kadına yönelik şiddete karşı önleyici politikalar geliştirmeyen, kadına yönelik suçları cezasızlık politikaları ile ödüllendiren AKP-MHP iktidarının kadını aile içine hapseden, kamusal alandan yoketmeye çalışan kadın  düşmanı politikasını ve lgbti+’lara yönelik nefret politikalarını reddediyoruz. Tek adam rejiminin kadını yok sayan, eve hapseden  şeriat özlemine teslim olmayacağız.

Kadınları siyaset sahnesinde görünmez kılmaya çalışan eril sistemin, bu kez  yerel seçim gündemiyle  yine erkek siyasetçilerin dillendirdiği büyük proje yarışlarına  tanık oluyoruz. Kadınların siyasetin merkezinde, karar mekanizmalarında yer aldığı, kadın kurumları ile ortak kararların alındığı, kayyumların olmadığı yaşanabilir kentler istiyoruz.

Patriyarkal devletin “kutsal aile” argümanı ile kadınların evlerde uğradıkları şiddete, tacize, tecavüze karşı hayatta kalma mücadelesinde de, üniversitelerde tüm baskı ve saldırılara rağmen örgütlenme çabasında da biz varız. Asansör katliamları ile nefretle, yaşamlarımızı pamuk ipliğine bağlı kılmaya çalışan erkek egemen devlete dur diyen de biziz. Tüm saldırılara ve yok saymaya rağmen işyerlerinden, çalışma alanlarından, sokaklardan ve eylem alanlarından çekilmeyen kadınlar ve Lgbti+’larız.

Yalnız değiliz, umutsuz hiç değiliz. Kadın dayanışmamız ve örgütlülüğümüz iktidarın korkusu olmaya devam ediyor. Her zaman  olduğu gibi bundan sonra da her türlü saldırıya karşı mücadelemizi, dayanışmamızı ve isyanımızı büyütmeye devam edeceğiz.

Cinsiyetçiliğe,milliyetçiliğe,tek adam rejimine karşı ;

Kadına yönelik şiddete ve katliamlara karşı;

Evde,sokakta,meydanda,işte erkek devlet şiddetine karşı;

Gülistan’ın,Rojvelat’ın ,katledilen ve kaybettirilen tüm kadınların hesabını sormak için;

Ücretli-ücretsiz görünmeyen emeğimize sahip çıkmak için:

Gasp edilen haklarımızı geri almak ve kazanımlarımızı arttırmak için;

Savaşa karşı barışı savunmak için;

Nafaka hakkımıza sahip çıkmak için;

Kadın yoksulluğuna ve işsizliğine karşı işimize ve emeğimize sahip çıkmak için;

Sağlamcı ideolojiye karşı engelsiz bir yaşamı hep birlikte örmek için;

Tüm canlıların yaşam hakkı için;

Derelerimizi, ormanlarımızı,yaşam alanlarımızı  rant siyasetine karşı korumak için;

Mücadelemizi büyütmek, Direnişi yükseltmek, Kadın Dayanışması ile kazanmak için

YAŞASIN 8 MART,

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

ANTALYA KADIN PLATFORMU

Basın Açıklaması / Attalos Meydanı

Gece Yürüyüşü / Üç Kapılar

Miting / Aydın Kanza Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na