UN Women Türkiye, kadın hakları / kadınların liderlik ettiği sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve ilgili diğer hak temelli çalışan STK’ları bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında proje önerilerini sunmaya davet etmektedir.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında, sivil toplum kuruluşları aşağıdaki alanlarda proje teklifleri sunmaya davet edilmektedir:

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması

Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi

İklim eylemlerinde kadın liderliği ve kadınların anlamlı katılımının sağlanması

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında gençlerin dönüştürücü rollerinin sağlanması

Son başvuru tarihi: 17 Haziran 2022

Proje Teklif Çağrısı ile ilgili soruların iletilmesi için son tarih: 11 Mayıs 2022

Başvuru adresi: turkey.procurement@unwomen.org

Ayrıntılar ve 10 Mayıs 2022 tarihinde çevrim içi gerçekleştireceğimiz bilgilendirme toplantısına kayıt için:

bağlantı

** Bu proje Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle uygulanmaktadır.

Call for Proposals

UN Women Turkey invites women’s rights/women-led civil society organizations (CSOs) and other relevant rights-based CSOs to submit project proposals under this Call for Proposals.

N Women Turkey is seeking applications from civil society organizations to work with using the below thematic areas within the framework of the “Strong Civic Space for Gender Equality” project:

Elimination of violence against women and girls,

Advancing women’s economic empowerment

Enhancing women’s leadership and meaningful participation in climate action

Advancing youth’s transformative role in gender equality

Application deadline: 17 June 2022

Requests for clarifications due: 11 May 2022

E-mail address for applications: turkey.procurement@unwomen.org

For details and registration to the information meeting to be held on 10 May 2022:  link

** This project is funded by the European Union.