Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, nedenleri ve sonuçları Özel Raportörü Reem Alsalem, 18-27 Temmuz 2023 tarihleri arasında Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulundu. Bu raporda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet,
şiddetin nedenleri, sonuçları, devletin şiddeti ortadan kaldırma konusundaki yükümlülükleri, bu yükümlülükleri yerine getirirken karşılaştığı zorluklar ve eksiklikler ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, ülkede kadınlara ve kız çocuklarına
yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için tedbirler önerilmektedir.

Raporu Türkçe olarak okumak için: Kadınlara ve Kız Çocuklarına yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü’nün Raporu

Versions