Dünya Kadın Yürüyüşü;

Yoksulluk ve kadına yönelik şiddetle mücadele eden taban gruplarını ve örgütlerini siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimi hedefi etrafında birleştiren, uluslararası feminist eylem hareketidir. 4. Uluslararası Eylem (2015) için belirlediği eylem alanları:

a) Doğanın gaspı ve metalaştırılması,
b) Geçim kaynaklarının ve emeğin haklarının gaspı,
c) Kadın bedeni ve yaşamı üzerinde kontrol,
d) Militarizasyon, kriminalizasyon ve şiddettir.

DKY, kadın olduğumuz için yaşadığımız her türlü eşitsizlik ve sömürüye karşı feminist ve antikapitalist bir mücadele yürütür. Değerlerimiz ve eylemlerimiz; politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel stereotipleri değiştirmeye yöneliktir.

Dayanışmanın;

Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitliğin,

Kadınların kendi arasındaki eşitliğin,

Halklar arasındaki eşitliğin,

Kadınlar arasında farklılıkların kabul edilmesi ve saygının hayata geçirilmesi  en temel ilkelerimizdir.

Stratejilerimizin çeşitliliğinin, kadınların liderliğinin takdir edilmesinin ve kadınlarla ilerici toplumsal hareketler arasındaki işbirliğinin gücünün küreselleşmesi, çalışmalarımızın temel dayanağıdır

Dünya Kadın Yürüyüşü delegeleri, Ruanda’nın Kigali kentinde, 4-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Kadın Yürüyüşü 5. Uluslar arası Toplantısı’nda, İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı’nı kabul etti.

“Sömürünün, ezilmenin, hoşgörüsüzlüğün ve dışlanmanın olmadığı; tüm hak ve özgürlüklerin saygı gördüğü bir dünyayı inşa etme önerisi” olarak tanımlanan İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı’nda, “böyle bir dünyanın kurulabilmesi için yaşamsal olan ilkeleri tanımlayan 31 beyan” yer aldı.

60 ülkeden kadın gruplarının katıldığı uzun bir danışma, tartışma ve görüşme sürecinin ürünü olar İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı’na, şartın kullanımını ve kavranmasını kolaylaştırmayı; şartta tarif edilen dünyanın gerçek olması için yerine getirilmesi gereken bir dizi koşulu da içeren iki metin eşlik etti.

İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı, gezegenin bütün ezilen halk ve gruplarını, dünyayı eşitlik, barış, özgürlük, dayanışma ve adalete dayalı ilişkileri geliştirme anlayışına dayalı bir biçimde dönüştürmek için kendi gücünü göstermeye çağırdı.

Bütün toplumsal güçlere de, politik karar-alıcıların gerekli önlemleri almasını sağlamak üzere eyleme geçme çağrısı yapıldı.

İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı

Dünya Kadın Yürüyüşünün medya kolu CAPİRE de tüm dünyadan bilgiler ing. fransızca, ispanyolca, vd. birkaç dilde oluyor.