Önergeyi değiştirmek erken ve zorla evlilikleri, çocuk istismarını engellemeyecek!

17 Kasım 2016’da hükümet tarafından TCK 103. maddede değişiklik öngören tasarıya 2. madde olarak ek bir önerge verildi. Çocuklara yönelik cinsel istismar faillerinin, mağdurlar ile evlendiklerinde cezadan muaf olmasını öngören bu önerge, önemli toplumsal tepkilere yol açtı. Sayısız kadın örgütünden çocuk derneklerine, aile hekimlerinden avukatlara toplumun çeşitli çevrelerinden, ülkenin her yerinden ve dünyadan gelen tepkiler üzerine hükümetin önergeyi değiştirmesi gündeme geldi. Haberler, yeni önergenin, hâlihazırda çocuk istismarı suçundan ceza almış faillerden 16 Kasım 2016 tarihine kadar mağdurla resmi evlilik yapanları kapsayacak şekilde kısıtlanacağı yönünde. Ancak bu yeni teklif de itirazlarımızı karşılamıyor; bu haliyle rıza yaşının 12 yaşına indirilmesinin önüne geçmediği gibi, erken evlilikleri ve çocuk istismarını da engellemeyecek!

22 Ekim 2016’da TBMM Başkanlığına getirilen torba yasa ile TCK 103. maddede (af önergesi dışında) yapılmak istenen 12 yaş değişikliği, süren ceza davalarında ve bundan sonra meydana gelecek olan çocuk istismarlarında, failleri hukuki koruma altına alıyor, cinsel ilişkiye rıza yaşını 15’ten 12’ye indirme tehlikesi taşıyor. Hükümetin 17 Kasım’da verdiği ek af önergesinde de bu durum aynen korunuyor.

Kadın örgütleri olarak, günlerdir tekrarladığımız, TCK 103. maddeye ilişkin tüm önerilerin geri çekilmesine ve 103. maddenin çocukları mağdur etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesine dair uyarılarımızı bir kez daha yineliyoruz. Hükümetin yasal boşluk bırakmayacak şekilde ve ivedilikle bu değişiklikleri yapmasını ve bu süreci biz kadın örgütleriyle şeffaf ve katılımcı bir biçimde yürütmesini bekliyoruz.

15 yaş altındaki çocuğun rızasından bahsedilemez!

TCK 103. maddede, 15 yaş altındaki çocukların cinsel davranışa rızasının olduğunun kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmelidir. Olayın taraflarından ikisi de çocuksa, bu çocukları cinsel davranışa yönlendiren, kolaylaştıran, teşvik eden ve zorlayan kişiler mutlaka cezalandırılmalıdır. Aksi halde çocuklara ceza verilmemesinden cesaret alınarak gelenek, görenek, adet, dini referanslar vb. bahaneler ile bu çocukların zorla bir “evlilik” ilişkisi içerisine sokulması kuvvetle muhtemeldir.

Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmelidir!

Çocukların dini nikah ile evlendirilmesi suç olarak düzenlenmelidir!

Erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi gerekli ve Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. maddesi gereği zorunludur. Sözleşme, yetişkin bir kişinin veya çocuğun evlenmeye zorlanmasının suç olarak düzenlenmesi yükümlülüğü getirmektedir. Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve bu törenlere katılan kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, sadece kanunen tanınmış evlilikleri, yani resmi nikahlı evlilikleri kapsayacağından, çocukların dini nikah adı altında zorla evlendirilmesinin önüne geçecek bir düzenleme de yapılmak zorundadır. Anayasa Mahkemesi, Ceza Kanunu’nun resmi nikah olmaksızın dini nikah yapılmasını suç olarak düzenleyen maddesini iptal ederek, çocukların dini nikah adı altında cinsel istismarının önünü açmıştır. Medeni Kanun’da evlenme yaşı 18 olarak düzenlenmeli, ayrıca Ceza Kanunu’nda çocuklara (yani 18 yaşından küçük tüm bireylere) dini nikah yapılması ve resmi nikah olmaksızın dini nikah yapılması suç olarak düzenlenmelidir. Dini nikahı kıyanlar (imam, muhtar vb.), başta aileleri olmak üzere çocukları buna zorlayanlar, teşvik edenler ve bu törenlere katılan kamu görevlileri cezalandırılmalıdır.

Cinsel istismar, tecavüz ve evlilik kelimeleri aynı cümlede kullanılamaz!  

Evliliğe cinsel istismar ve tecavüz suçunu aklayan bir hukuki statü tanınması kabul edilemez. Ayrıca bir tarafında mağdur diğerinin fail olarak adlandırıldığı bir ilişkinin evlilik olarak kabul edilemeyeceği de ortadadır. Anayasaya göre, evlilik eşler arasında eşitliğe dayanır. İstismar edilen ve istismarcı arasında böyle bir ilişkinin olmadığı açıktır.

Af Önergesi geri çekilmelidir!

Önergede yaş farkı sınırı yer almamaktadır. Bu durumda fail ile mağdur arasında 40-50 yaş dahi olabilmesi mümkündür.

Önerge sadece faile değil, suça azmettirenlere veya işlenişine yardım edenlere de ceza affı getirmektedir. Oysa bu tür vakalarda bu kişiler, genellikle evlenmesi hukuken mümkün olmayan istismara uğramış çocukları fuhuş sektöründe kullanan ya da dini nikah adı altında birlikte yaşamaya zorlayan kişilerdir. Af kapsamına alınamazlar.

Önergenin 16 Kasım tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçlarını kapsayacağı belirtilmiştir. Yani görüntüde geriye dönük bir ceza affı söz konusudur. Ancak bu tarz afların nerdeyse hiç bir zaman bir kereyle sona ermediği devamlılık gösterdiği bilinmektedir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi olur da önergede yazan tarihi iptal ederse ne olacaktır? Bunun şu an için öngörebildiğimiz sonucu bu affın kalıcı hale geleceğidir. Yani cinsel istismar mağduru ile suçun faili arasında evlilik ilişkisi kurulması cezayı ortadan kaldıran bir hal haline gelecektir. Veya Anayasa Mahkemesi önergede yer alan resmi nikah şartını iptal ederse nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Böyle bir karar çıkarsa önerge herkesi kapsayan hale gelecektir, tüm cinsel istismar failleri cezasız kalacaktır.

Devlet, hukuku işlenmiş bir suçun üzerini örtmek için kullanamaz!

Hükümet önergenin gerekçesinin, erken yaşta resmi olmayan birliktelik kurdukları için eşi cinsel istismar suçundan hapiste olan kadınların/ailelerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması olduğunu öne sürüyor. Ancak söz konusu önerge işlenmiş olan bir suçun üzerini örtecek, hukuk dışı olarak bir çocukla gerçekleştirilmiş bu tür resmi olmayan “evliliklerin” kabul edilebilir olduğu algısını yaratacaktır.  Ayrıca, tecavüze uğrayan  erkek ve kız çocukları arasında kız çocukları aleyhine yapılacak bir düzenleme  Anayasa’nın eşitlik maddesine aykırı olacaktır. Devlet, “gelenek, görenek, âdet, din” gibi nedenleri hiçbir şekilde çıkartılacak yasalara gerekçe olarak gösteremez. Çünkü Türkiye kadınlara karşı ayrımcılık anlamına gelecek bu gerekçeleri, altına imza attığı sözleşmelerle bertaraf etme yükümlülüğü altındadır.

Devlet, varsa mevcut mağduriyetleri, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak sosyal devlet politikaları ile telafi etmelidir. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 14. maddesi gereği, devlet, mağdurların kısa ve uzun vadede fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine yardımcı olmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri almalıdır. Failleri cezasız bırakmak yerine etkin bir soruşturma, kovuşturma yapmalı ve asıl suçtan zarar görenin yanında olmalıdır. Devlet mağduriyetleri gidermek istiyorsa, Ceza Kanununu tüm vatandaşlara anlatmalı, benimsetmelidir!

21.11.2016

 1. TCK 103 Kadın Çalışma Grubu
 2. Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
 3. Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi
 4. Aka-Der Kadın Faaliyeti
 5. Akdam – Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği
 6. Almanya Göçmen Kadınlar Birliği
 7. Ankara Feminist Kolektif
 8. Ankara Kadın Platformu
 9. Antalya Feminist Kolektif
 10. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 11. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye
 12. Aydın Kadın Efeler Derneği
 13. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 14. Bağımsız Kadın Derneği Mersin
 15. Bilgi Kadın
 16. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
 17. BPW Türkiye – İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu
 18. Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev)
 19. CEİD – Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
 20. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 21. Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu
 22. Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder
 23. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)
 24. Datça Kadın Girişimi
 25. Demir Leblebi Kadın Derneği
 26. Demokratik Kadın Hareketi
 27. Disk Kadın Komisyonu
 28. Edirne Çocuk Hakları Derneği
 29. Ege Kadın Buluşması Platformu
 30. Ekmek ve Gül Kadın Grubu
 31. Engelli Kadın Derneği – Enkad
 32. Erktolia
 33. Eşit Yaşam Derneği
 34. EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Kadın Grubu
 35. Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu
 36. Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu
 37. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
 38. EVKAD Adana
 39. Faaliyeti Durdurulan VAKAD’ın Emekçileri-düzeltme
 40. Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği
 41. Fethiye Kadın Platformu
 42. Filmmor Kadın Kooperatifi
 43. FKF’li Kadınlar
 44. Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
 45. Göztepe Dayanismasi L’animo Kadın Grubu
 46. Günebakan  Kadın Derneği
 47. Hevi LGBTİ Derneği
 48. İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu
 49. İlerici Kadınlar Meclisi
 50. İzmir Amargi
 51. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 52. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 53. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği
 54. Kadav – Kadınlarla Dayanışma Vakfı
 55. Ka-Der – Kadın Adayları Destekleme Derneği
 56. Ka-Der – Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi
 57. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
 58. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 59. Kadın Çalışmaları Derneği
 60. Kadın Dayanışma Vakfı
 61. Kadın Emeği Derneği
 62. Kadın Emeği Kolektifi
 63. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanlığı
 64. Kadın Koalisyonu
 65. Kadın Özgürlük Meclisi
 66. Kadın Partisi
 67. Kadın Yazarlar Derneği
 68. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
 69. Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
 70. Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi
 71. Kampüs Cadıları
 72. KAOS GL Derneği
 73. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
 74. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
 75. Karya Kadın Derneği
 76. Kayseri Kadın Dayanışma Derneği
 77. Kazdağlı Kadınlar
 78. Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi
 79. Kazeteder – Kadın Erkek Eşitliği Derneği
 80. KEFA – Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu
 81. KESK Kadın Meclisi
 82. Keskesor  LGBT
 83. Kırmızı Biber Derneği
 84. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
 85. Kocaeli Kadın Platformu
 86. Koza Kadın Derneği
 87. Lambda İstanbul
 88. Lezbiyen Biseksüel Feministler
 89. Mardin Ortak Kadın ve İşbirliği Derneği
 90. Marmara Grubu Vakfı
 91. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi
 92. Mersin 7 Renk LGBT Derneği
 93. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 94. Mor Çetele
 95. Mor Dayanışma
 96. Mor Pusula
 97. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 98. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
 99. Muğla Kadın Dayanışma Grubu
 100. Özgür Genç Kadın
 101. Özgür Renkler Derneği
 102. Pembe Hayat LGBTT Derneği
 103. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
 104. SODA – Sosyal Dayanışma Ağı
 105. Sosyalist Kadın Meclisleri
 106. SPOD – Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
 107. Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar
 108. TMMOB İstanbul Kadın Komisyon
 109. TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu
 110. Toplumcu Kadın Psikologlar
 111. Trabzon Demokratik Kadın Platformu
 112. TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu
 113. Türk Kadınlar Birliği
 114. Türk Kadınlar Konseyi
 115. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
 116. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
 117. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
 118. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
 119. Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği
 120. Üniversiteli Kadın Kolektifi
 121. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
 122. Yeni Demokrat Kadın
 123. Yeryüzü Kadınları
 124. Yeşil Feministler
 125. Yoğurtçu Kadın Forumu
 126. 17+ Alevi Kadınlar
 127. 5 Harfliler