7-8-9 Haziran 2024 tarihlerinde Şanlıurfa’ da gerçekleştirilen 27. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı için buluşan kadınlar da “KayyımaHayır” diyor.

Kadına şiddetle mücadele eden kadın örgütleri olarak kayyum politikalarının kadınların hayatlarında yarattığı olumsuz etkilerin en yakın tanığı olan “Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı” Bileşenleri olarak bir kez daha halkların iradesinin, seçme ve seçilme hakkının ihlaline karşı tüm yurtta demokratik mücadelenin güçlendirilmesi adına Derneğimizce de halkların iradesinin gaspedilmesine karşı sessiz kalmıyoruz.

#halkıniradesigaspedilemez
#yaşasınfeministdayanışma
#sığınaksızbirdünya