Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği olarak AĞ-DA’nın Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Veri Toplama ve Veri Analizi teknikleri atölyeleri ve Finansal Sürdürülebilirlik Atölyesi kapsamındaki sunduğu  seminerlerinin videolarını erişime açmasına destek olmak ve izleyicilerimizi bilgilendirmek üzere paylaşıyoruz.

Aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

(https://www.youtube.com/channel/UCdkEBIiLobix1AFE007xk4g) veya web sayfasından (http://ag-da.org/) izleyebilirsiniz.

  1. Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Epistemolojik Temelleri ve Kuramsal Ayrışmalar – Eser Köker
  2. Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Metodolojisi – Eser Köker
  3. Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Nicel Veri Toplama Teknikleri 1 – Melek Göregenli
  4. Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Nicel Veri Toplama Teknikleri 2 – Melek Göregenli
  5. Niceliksel Araştırmalarda Verilerin Çözümlenmesi – İnan Özdemir Taştan
  6. Niteliksel Veri Çözümlemesi – İnan Özdemir Taştan
  7. Post yapısalcı Feminist Söylem Çözümlemesi – Meral Camcı
  8. Veri Çözümlemede İstatistiksel Araçlar – Mustafa Kemal Coşkun
  9. Kamu Bütçesi, Eşitsizlikler ve Toplumsal Cinsiyet – Yelda Yücel
  10. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme – Yelda Yücel