Kamile Yılmaz

2022 Kadınlar ve çocuklar açısından yoğun acı, zorlu mücadelelerle geçti. 2023 yılının da öyle geçeceğini biliyoruz. Umutsuz değiliz asla! Biz kadınlar her gün umut doğuruyoruz. Umut, kadınların sayesinde yeşerir. Güneş, Kadınların hatırına doğar.

Ülkemizde ve Ortadoğu ülkelerinde, hatta dünyada gün geçmedi ki kadınlar öldürülmesin çocukların yaşamları söndürülmesin.

İstanbul Sözleşmesi, kadınlardan, kadın gücünden korkanların dilinde pelesenk oldu. Düşlerinde korku oldu. Oysa kadınlar söyleyecekti son sözü ve vazgeçmeyeceklerdi, vazgeçmeyecekler. “Dünyayı kadınlar kurtaracak, insanca yaşamı kadınlar örecek” derken düş kurmuyoruz, biliyoruz.

İste ornek, komşumuz İran. Yıllardır kadınları baskı altında tutan karanlık zihniyet, ne yaparsa yapsın pes edecek. Kadınlar karar verdi bir kere.

Sınırlar ötesidir kadın dayanışması. Bu bilinmeli ve hiç unutulmamalı. Biz kadınlar, ne Türkiye ile sınırlıyız ne de İran ve Afganistan ile. Kadınlar, bu dünyanın sahibi, hayatın yaratıcısıdır. Başka yolu yok, kadınlar kazanacak, Dayanışma kazanacak. Çünkü dayanışma büyüyor. Kadınların uyanışı büyüyor. Kadını yanıltanların korkuları da büyüyor. Korkularıyla yaşayanlar, korkularını bizlere yaşatamayacaklar, Sindiremeyecekler.

2023, barış, huzur, adalet, eşitlik getirsin. Getirmek zorunda başka yolu yok.

Yeni yıl kutlu olsun.

Yaşasın Kadın Dayanışması ve mücadelesi.