Temmuz 2020’de yapılan araştırmaya göre toplumun 63.6’sı sözleşmeden çıkılmasını onaylamıyor!Kadınlar, kazanılmış haklarından vazgeçmiyor,sorumluları İstanbul Sözleşmesini karalamaya değil uygulamaya davet ediyor!

Sözleşme şiddeti arttırmıyor, görünür kılıyor! Sözleşme imzalanmadan 5 yıl önce, dönemin adalet bakanının açıkladığı istatistiklerde 2002’den 2009’a kadar kadın cinayetleri yüzde 1400 oranında artmıştır. İstanbul sözleşmesi 2014’te ise yürürlüğe girdi!

Aile yapısını bozan, huzur kaçıran ve boşanmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi değil aile içi erkek şiddeti

Sözleşme şiddet uygulamayan erkeklerle ilgili herhangi bir yaptırım içermemektedir. Evden uzaklaştırılan erkekler; kadınlara şiddet uygulayan, tehdit eden suçlu erkeklerdir. Sözleşme, sadece kadınları değil, aynı çatı altında yaşayan kadın-erkek herkesi şiddetten korumaktadır.