Sevgili Kadınlar,

Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadeleye ilişkin AB Direktif teklifi üzerinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey 6 Şubat akşamı anlaşmaya vardı. Kapalı kapılar ardındaki Trialogue müzakere toplantısı (beşinci ve son) 6 Şubat günü saat 16-18 arasında Belçika başkanlığı (Konsey adına) ile Avrupa Parlamentosu müzakere ekibi (eş raportörler, gölgeler ve FEMM ve LIBE komitelerinin başkanları) ve Komisyon (komisyon üyeleri Dalli ve Jourova) arasında gerçekleştirildi.

Ve bu yolculukta yıllardır emeği geçen Avrupa kadın harketeinin emeği çok büyük. AKL’ye, AKL içinde ve AKL Şiddet Gözlemevi’nde, Siyasette Kadın Çalışma Grubunda aktif bir şekilde emek veren, Türkiye’den ve Avrupa’dan sürece dahil olan tüm uzman ve feminist kadınlara teker teker emekleri çin teşekkürler. Ekte önemli noktalarla AKL basın açıklamasının Türkçe çevirisini bulabilirsiniz!

Bu Direktif, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesine yönelik asgari standartları belirleyen AB düzeyindeki ilk mevzuattır.

Direktif önemli bir adım ve önemli bir fırsattır: kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin süregelen sorununu ele alan ve mağdurların özel ihtiyaçlarına cevap veren kapsamlı bir kurallar dizisi ortaya koymaktadır.

Avrupa Kadın Lobisi yıllardır karar alıcıları kadına yönelik şiddeti AB düzeyinde kapsamlı bir şekilde ele almaya çağırmaktadır;

Bu direktif, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet mağdurlarına AB genelinde benzer düzeyde koruma sağlanmasını temin etmek üzere asgari standartları belirlemektedir.

Direktif, kadına yönelik şiddetin yapısal boyutunu kabul etmekte ve kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet mağdurlarının özel ihtiyaçlarına cevap vermektedir: maruz kaldıkları zorlama ve sindirme; ikincil veya tekrarlanan mağduriyet riskinin yüksek olması ve hayatlarının risk altında olması gibi durumlarda.
Direktif, İstanbul Sözleşmesi standartlarıyla el ele yürüyecek kapsamlı bir tedbirler paketi sunmaktadır.
Üye Devletleri, kadınların hayatlarını kurtarmak için Direktifi doğru bir şekilde, toplumsal cinsiyete duyarlı ve kesişimsel bir bakış açısıyla uygulamaya çağırıyoruz.

AKL, tecavüzün kovuşturulmasının AB düzeyinde güvence altına alınmasını ve özerklik/otonom ve karşılıklılık koşullarında özgürce verilen rızaya dayalı olarak tutarlı bir şekilde tanımlanmasını sağlamak için Direktifin gözden geçirilmesi çağrısında bulunmaya devam edeceğiz. Ayrıca AKL, Direktifin kapsamının cinsel şiddet ve istismar da dahil olmak üzere her türlü cinsel ve üreme sömürüsünü ele alacak şekilde genişletilmesini sağlamak için durmaksızın mücadeleye devam!

Anlaşma metni henüz kamuoyuna açıklanmadı ve önümüzdeki günlerde de açıklanmayacak.

Sonraki aşamalar:
Avrupa Parlamentosu onay için oylama yapacak (Nisan oturumu) ve ayrıca bir Konsey oluşumu anlaşmayı onaylayacak (daha onaylayacak oluşum tanımlanmadı).

Direktif metni resmi gazetede yayınlandıktan sonra, Direktifin üye devletler tarafından iç hukuka aktarılması gerekecek.

Konuyla ilgili basın açıklamaları- Orjinal kaynaklar:
Press releases:

European Parliament: First ever EU rules on combating violence against women: deal reached | News | European Parliament (europa.eu)

Council: Violence against women: Council and European Parliament reach deal on EU law – Consilium (europa.eu)

Commission: Combat violence against women and domestic violence (europa.eu)

Co- rapportreur Frances Fitzgerald: https://www.francesfitzgerald.ie/post/fitzgerald-secures-historic-deal-for-new-landmark-eu-directive-to-combat-violence-against-women

Co-rapporteur Evin Incir (and Pina Picerno) s&D group: Deal on the EU directive to fight violence against women: just a first step for the S&Ds! | Socialists & Democrats (socialistsanddemocrats.eu)

The left group: Progress despite challenges: long-awaited rules to tackle gender-based violence agreed | left

Aslıhan Tekin
EU Representative /EWL Board Member
European Women’s Lobby Coordination for Turkey
aslihantekin@ewlturkey.org +32 486 776 478