Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Getiriyor?” konulu değerlendirme.

Ülker ŞENER
Araştırmacı, Yönetişim Etütleri

Uzun süredir gündemde olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 20 Mart 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Bu yazının amacı söz konusu kanunun getirdiği olumlu değişiklikleri ve eksiklikleri özetlemektir. Elbette yasal düzenlemelerin kadına yönelik şiddeti önlemek için yeterli olmadığı gözden uzak tutulmamalıdır.

Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele çerçevesinde son dönemde iki önemli düzenleme TBMM tarafından kabul edilmiştir. Bunlardan ilki Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, diğeri ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur. 20 Mart 2012’de Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 6284 sayılı yasa, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına İlişkin Yasa’nın eksiklikleri üzerinden gündeme gelmiştir. 6284 sayılı Yasa önemli değişiklikler içermektedir. Ancak bu değişikliklere geçmeden önce Yasa’nın hazırlık sürecine bakmak yararlı olacaktır.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun son dönem çıkan yasaların ve kararnamelerin tersine geniş bir kesim tarafından tartışıldı. Kadın örgütleri yasanın hazırlanma sürecinde aktif olarak yer aldı. Türkiye’de ilk defa 242 kadın örgütü “Şiddete Son Platformu” çatısı altında bir yasa metni üzerinde çalışma yürütüp taleplerini ortaklaştırdı, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı ile müzakere etti. 6284 sayılı Kanun kadın örgütlerinin tüm taleplerini karşılamasa da ileriye dönük olumlu adımları içermektedir.

Devamını okumak için:

6284_Sayili_Ailenin_Korunmasi_ve_Kadina_Yonelik_Siddetin_Onlenmesine_Dair_Kanun_Ne_Getiriyor